Hållbarhet

HANZA arbetar för att fler innovativa produkter ska förverkligas och att tillverkningen för dessa blir så effektiv, lönsam och hållbar som möjligt. För en långsiktigt hållbar tillverkningsindustri krävs att produktägare och tillverkare tillsammans skapar lösningar som även fungerar för framtida miljömässiga, sociala och ekonomiska utmaningar.

HANZA har en rådgivande roll vilket möjliggör ett samspel med kunderna där tillverkningslösningarna skräddarsys – med långsiktighet i fokus. Resultatet blir en tillverkning som är strategiskt utformad ur ett ekonomisk, miljömässigt och socialt hållbarhetsperspektiv.

Vårt hållbarhetsarbete är en integrerad del av både affärsidén och den löpande verksamheten. Hållbarhet genomsyrar vårt sätt att arbeta och omfattar hela värdekedjan genom att vi tar ansvar för våra egna anläggningar samtidigt som vi hjälper våra uppdragsgivare att skapa mer hållbara tillverkningsprocesser.

Nu tar vi nästa steg i hållbarhetsarbetet genom att löpande mäta och följa upp vårt arbete i form av en årlig hållbarhetsredovisning. Det hjälper oss att utveckla vårt hållbarhetsarbete vilket i sin tur gör att vi kan bidra till en mer rationell, modern och effektiv tillverkningsindustri.