HANZA förvärvar tyska RITTER-koncernen för 12 MEUR

HANZA upptas till Nasdaq Stockholms huvudlista

VI MODERNISERAR OCH EFFEKTIVISERAR TILLVERKNINGSINDUSTRIN

Hållbarhet för oss

Vårt hållbarhetsarbete är en integrerad del av både affärsidén och den löpande verksamheten.

Våra tjänster

HANZA är en långsiktig samarbetspartner som skapar moderna och effektiva tillverkslösningar.

Pressmeddelanden

2019-10-29

HANZAs delårsrapport jan-sep 2019: Expansion via förvärv i Tyskland

Tillverkningsstrategen HANZA Holding AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap, presenterar i dag sin delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september, 2019. HANZA har nyligen genomfört ett strategiskt förvärv av en tysk tillverkningskoncern och fortsätter mot målet att vara en ledande europeisk tillverkningspartner år 2022. Vidare ser HANZA positivt på framtiden, lönsamheten bedöms öka och bolaget ser goda möjligheter till nya marknadsandelar.

2019-10-23

HANZAs valberedning inför årsstämman 2020 utsedd

2019-09-30

HANZA sammanfattar och kompletterar operativ och finansiell information

HANZA Holding AB (publ) har under år 2019 slutfört två företagsförvärv med fabriker i Finland, Tyskland och Tjeckien, samt noterat bolaget på NASDAQs huvudlista. Vidare pågår omfattande effektiviseringsprojekt i koncernens tillverkningskluster. Förvärven, projekten och finansiell påverkan har tidigare beskrivits i pressmeddelanden och delårsrapporter. För att ge en uppdaterad bild av koncernens utveckling, sammanfattar och kompletterar nu HANZA den operativa och finansiella informationen. Vidare utvecklar HANZA sin redovisning av de finansiella nyckeltalen, för att tydligare beskriva bolagets nettoskuld- och lönsamhetsutveckling.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com