Hållbarhet - HANZA

HÅLLBARHET

Kostnadseffektiv hållbarhet för en bättre framtid

Strävar ert företag efter att minska sitt koldioxidavtryck? Har ni högt satta miljömål? Då kan vi glädja er med att vår affärsmodell kan hjälpa er på flera avgörande sätt.

Genom att använda en leverantör med alla tillverkningsenheter samlade lokalt undviker ni långväga transporter av komponenter och delar, vilket minskar ert koldioxidavtryck. Våra beslut gällande tillverkningsprocesser och produktionskomponenter utgår alltid ifrån en miljömässigt kostnadseffektiv hållbarhet.

Agera för en bättre värld

Vår planet har nått en kritisk punkt när det gäller klimatförändringar. Vi påstår inte att vi har alla svaren, men en sak vågar vi påstå: Vi gör allt vi kan för att tillverka högkvalitativa produkter på ett så effektivt och miljövänligt sätt som möjligt. Det kräver en tillverkningsprocess som är strategiskt utformad ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbarhetsperspektiv. Här kan HANZA erbjuda flera avgörande fördelar:

Lokalt är smartare

Våra lokala fabrikskluster ligger ofta på landsbygden och inte i städer, vilket innebär färre transporter, lägre koldioxidutsläpp och fler jobb lokalt.

Miljööverensstämmelse

Vårt online ”Eco” MCS urvalsverktyg hjälper dig att planera hållbar design från arbetsbänken genom hela produktens livscykel, och undviker problemställen som ”konfliktmineraler”.

Uppfyller normer

Utöver att uppfylla lokala normer är de flesta av våra fabriker kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Säkerheten främst

Som en del av vår EHS-policy har våra anställdas hälsa och säkerhet under arbete högsta prioritet i våra säkerhets- och hälsoriktlinjer.

Hållbarhet

Hållbarhet är integrerat i HANZAs affärsmodell och strategi, och beaktas i samtliga strategiska beslut. Hållbarhetsarbetet sker strukturerat med tydliga målsättningar, mätetal och aktiviteter, vilket bidrar till HANZAs långsiktiga affär och en positiv samhällsutveckling. Vi strävar efter att maximera kvalitet och säkerhet, optimera affärsprocessen samt minimera energiåtgång och koldioxidutsläpp. Genom vår rådgivande roll möjliggörs ett samspel med kunder där tillverkningslösningar skräddarsys – med långsiktighet i fokus. Resultatet blir en tillverkning som är strategiskt utformad ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbarhetsperspektiv.

Styrning och uppföljning sker inom tre övergripande områden

  • Bidrag till det globala miljöarbetet
  • Långsiktiga och hållbara relationer
  • Medarbetare och lokala samhällen

Vi erbjuder en heltäckande lösning från en och samma plats

Snabbhet och effektivitet i produktutvecklingen är avgörande framgångsfaktorer. Vi vet vad som driver kostnader och vad man bör tänka på.