Kestävä kehitys - HANZA

KESTÄVÄ KEHITYS

Kestävää kehitystä entistä parempaa tulevaisuutta varten

Pyrkiikö yrityksesi pienentämään hiilijalanjälkeään? Onko teillä kunnianhimoiset ympäristötavoitteet? Silloin sinua helpottaa tietää, että liiketoimintamallimme voi auttaa teitä monin ratkaisevin keinoin.

Käyttämällä yhtä toimittajaa, jonka kaikki valmistusyksiköt ovat paikallisesti keskitettyjä, vältetään komponenttien ja osien pitkät kuljetusmatkat, ja näin hiilijalanjälkenne pienenee. Päätöksemme valmistusprosesseista ja tuotannon komponenteista perustuvat aina ympäristöllisesti kustannustehokkaaseen kestävyyteen.

 

Luonnostelemme parempaa maailmaa

Planeettamme lähestyy ilmastonmuutoksen käännekohtaa. Emme väitä, että meillä on vastaukset kaikkiin kysymyksiin, mutta yksi on varmaa: Olemme vahvasti sitoutuneet valmistamaan laadukkaita tuotteita tehokkaammin ja vähemmin ympäristövaikutuksin. Tämä edellyttää järjestelmällistä lähestymistapaa, joka hyödyttää ihmisiä ja paikallisyhteisöjä, planeettaa ja koko yhteiskuntaa. Tältä osin HANZAn tarjoomaa merkitsee sinulle monia tärkeitä etuja:

Paikallisuus on järkevää

Lähellä, usein maaseudulla keskustojen ulkopuolella sijaitsevat valmistusklusterimme merkitsevät vähemmän kuljetuksia, vähemmän hiilidioksidipäästöjä – ja enemmän paikallisia työpaikkoja.

Ympäristövaatimusten mukaisuus

Verkossa toimiva ”Eco” MCS -valintatyökalu auttaa laatimaan kestävän kehityksen mukaiset suunnitelmat työstöpenkistä aina tuotteen elinkaaren loppuun saakka välttäen ongelmakohtia, kuten konfliktialueiden mineraaleja.

Standardien täyttäminen

Paikallisten standardien ohella valtaosa tehtaistamme on laatusertifioitu standardin ISO 9001 mukaisesti ja ympäristösertifioitu standardin ISO 14001 mukaisesti.

Turvallisuus etusijalla

Ympäristöä, työterveyttä ja työturvallisuutta koskevien käytäntöjemme osana työntekijöidemme terveyden ja työturvallisuuden edistäminen on ensisijainen tavoite.

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on otettu erottamattomaksi osaksi HANZAn liiketoimintamallia ja strategiaa, ja se otetaan huomioon kaikissa strategisissa päätöksissä. Kestävä kehitys on suunniteltu tavoitteiltaan, mittareiltaan ja toimiltaan selväksi, edistämään HANZAn pitkän aikavälin liiketoimintaa ja myönteistä yhteiskunnallista kehitystä. Teemme kaikkemme laadun ja turvallisuuden maksimoimiseksi, liiketoiminnan prosessin optimoimiseksi sekä energiankulutuksen ja ympäristöpäästöjen minimoimiseksi. Neuvonantajan toimiessamme pystymme vuorovaikutukseen asiakkaidemme kanssa räätälöidessämme valmistusratkaisuja – pitkän aikavälin vaikutuksineen. Tuloksena on tuotanto, joka on strategisesti suunniteltu taloudellinen, ympäristöllinen ja yhteiskunnallinen kestä kehitys huomioon ottaen.

Valvonta ja seuranta kolmella yleisalueella

  • Osallistuminen maailmanlaajuiseen ympäristötyöhön
  • Pitkät ja kestävät asiakassuhteet
  • Työntekijät ja paikallisyhteisöt

Tarjoamme kokonaisvaltaisen ratkaisun yhdestä ja samasta toimipisteestä

Nopeus ja tehokkuus ovat tuotekehityksessä ratkaisevia menestystekijöitä. Tiedämme, mistä aiheutuu kustannuksia ja mitä pitää huomioida.