Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapitalet har sedan 2008 förändrats enligt följande:

ÅrHändelseÖkning av aktiekapitalAntal aktierTotalt antal aktierKvotvärde
2008Bolagets bildande100 000100 000100 0001
2010Nyemission233 334233 334333 3341
2010Nyemission53 19253 192386 5261
2010Nyemission24 67224 672411 1981
2012Nyemission115 979115 979527 1771
2013Nyemission24 05024 050551 2271
2013Nyemission1 8391 839553 0661
2013Nyemission18 56618 566571 6321
2013Utbyte konvertibler60 00060 000631 6321
2014Split 1:105 684 6886 316 3200,1
2014Nyemission17 000170 0006 486 3200,1
2014Spridningsemission inför listning75 760757 6007 243 9200,1
2014Apportemission40 000400 0007 643 9200,1
2015Nyemission136 8421 368 4219 012 3410,1
2015Nyemission857 4718 574 71117 587 0520,1
2015Kvittningsemission302 6373 026 36920 613 4210,1
2015Kvittningsemission2 87628 75820 612 1790,1
2016Nyemission6 71967 19020 709 3690,1
2017Utbyte av konvertibler161 4641 614 63922 324 0080,1
2018Nyemission669 7206 697 20029 021 2080,1
2018Inlösen av optionsprogram95 872958 72029 979 9280,1
2019Nyemission100 0001 000 00030 979 9280,1
2019Apportemission300 0003 000 00033 979 9280,1