Back

Silva Group

Silva Group — ökad produktion med mindre resurser

Vårt uppdrag

Outdoorföretaget Silva tillverkar och säljer kompasser och pannlampor för utomhussport. När Silva ville effektivisera produktionen och upprätthålla lönsamheten inleddes ett samarbete med HANZA.

 

”Det känns mycket bra att ha HANZA som partner! HANZA har väglett oss genom tillverkningsprocessen eftersom det inte är vår kärnkompetens. Vår nya strategi är att fokusera på att utveckla nya produkter och öppna nya kundmarknader.”

Richard Jägrud, VD på Silva

 

Silva hade tidigare en egen fabrik i Shenzhen, Kina, där bolaget tillverkade sina produkter. Det var denna verksamhet HANZA fick i uppdrag att utvärdera. Kunde Silva sänka sina produktkostnader genom att lägga ut tillverkningen på en extern part?

Inledde samarbetet genom en MIG-analys

HANZA inledde samarbetet genom en så kallad MIG-analys, som tydliggjorde möjligheterna till minskad kapitalbindning, sänkta kostnader och en ökad flexibilitet. Silva valde då att låta HANZA ta över all tillverkning, vilken överfördes till HANZAs fabrikskluster i Suzhou, Kina.

 

”Med hjälp av HANZA kan vi nu producera mer resurseffektivt, med minimerat spill och få transporter. Det ger dessutom en produktion som lever upp till höga hållbarhetskrav.”

Richard Jägrud, VD på Silva

Silva group

  • VD Richard Jägrud
  • Grundat 1933
  • Omsättning 125 MSEK
  • www.silva.se