Back

Monteringstjänster

Vårt erbjudande

Komplett systemmontering av mekanik, elektronik och kablage

Våra monteringstjänster förenklar verksamheten för våra kunder. Tillverkning och sammansättning från samma plats innebär att våra kunder kan minska antalet leverantörer, korta ledtider och sänka tillverkningskostnader. Vi hjälper exempelvis till med komplex montering, kalibrering, funktions- och sluttestning till submoduler och kompletta system eller produkter med leverans till kundlager och sändningar direkt till slutkund.

Omfattande monteringstjänster

Design och utveckling

Vi tillhandahåller omfattande utvecklings-, design- och tillverkningstjänster för kunder inom medicinteknik, maskin-, anläggnings- och apparatkonstruktion, industriell elektronik samt drivteknik. Våra färdigheter i design och utveckling inkluderar hårdvara och programvara för kraftelektronik, mekanik, EMC-testning i vårt eget EMC-laboratorium samt högtemperatur- och prestandamätningar.

Testutveckling

I vårt utvecklingscenter arbetar vi med elektronikutveckling och tar fram både mjukvaru- och hårdvarutester tillsammans med våra kunders utvecklingsavdelningar eller tredje part i form av konsultsamarbeten. Vi utvecklar allt från mindre komplicerade testutrustningar och fristående semi-automatiska funktionstestsystem. Vi erbjuder även ICT-tester i egna stationer, Burn-in och tester i temperaturkammare.

Konstruktion och anpassning

I och med att tekniken ständigt utvecklas kan förändringar i befintliga artiklars konstruktioner vara avgörande för bibehållen konkurrenskraft. Vi håller era produkter à jour med dagens maskinpark och optimerar för automation.

Montering

Vi erbjuder kompletta såväl som delmonterade produkter där HANZA ansvarar för testning, konfigurering och optimering av hela produktflödet. Majoriteten av komponenterna tillverkas i våra egna fabriker och resterande delar är inköpta. Här har våra kunder stor nytta av vårt globala leverantörsnätverk, ständigt benchmarkat av vår inköpsavdelning.

Logistiklösningar

Vi har lång erfarenhet av att ta hand om hela värdekedjan, inklusive lager och leverans, reservdelshantering, direkt till våra kunders kunder och marknader över hela världen.

Prototyper – från idé till verklighet

Prototyper anpassas redan från start för att passa vår maskinpark och automatiserade flöde vilket förenklar övergången från prototyper till serietillverkning.

hör av dig

Kontakta
våra fabriker

Sverige
Försäljningschef
Veronica Svensson
+46 76 888 19 88
moc.aznah@nossnevs.acinorev

Finland
Försäljningschef
Riikka Kokko
+358 504 300 991
moc.aznah@okkok.akkiir

Germany
Försäljningschef
Sascha Berent
+49 175 5103 339
moc.aznah@tnereb.ahcsas

Baltikum
Klusterpresident
Liivar Kongi
+372 562 426 33
moc.aznah@ignok.raviil

Centraleuropa
Klusterpresident
Pawel Filarowski
+48 603 755 288
moc.aznah@iksworalif.lewap

Kina
Klusterpresident
Rainer Olesk
+86 1370 14 19 301
moc.aznah@kselo.reniar