Back

Thermia

Thermia AB – pionjär inom utveckling och tillverkning av värmepumpar

Thermia grundades 1923 av Per Anderson, en uppfinnare och pionjär inom energieffektiva lösningar. Företaget lever fortfarande efter sin grundares ursprungliga vision: ”De fabrikat man släpper ut måste inte bara vara de bästa i sin tid, utan före sin tid, över sin tid.” 

Mer än en fjärdedel av Europas koldioxidutsläpp kommer från uppvärmning, belysning och drift av apparater i våra hem. 80 % av dessa utsläpp är hänförliga till uppvärmning av lokaler och varmvatten. Värmepumpar skördar förnybar energi som är lagrad i marken, luften eller vattnet och omvandlar den till ett miljömässigt hållbart inomhusklimat för byggnaden. Eftersom inga fossila bränslen förbränns är värmepumpar miljövänliga och hjälper dig att uppnå dina utsläppsmål.

HANZA har en lång historia med Thermia AB, en global utvecklare och tillverkare av värmepumpar. Genom åren har HANZA bistått med expertis inom plåtbearbetning, processoptimering med hög automatiseringsgrad, och har även bjudits in att delta i flera utvecklingsprojekt. Vikten av att erbjuda hög flexibilitet, just in time, och effektiva logistiklösningar är avgörande för samarbetet.

Magnus Glavmo, vd Thermia AB säger:

”Hela Thermias existens bygger på hållbarhet, ända sedan vår första produkt skapades för nästan 100 år sedan. Det står i centrum för allt vi gör, från de produkter vi lanserar till hur vi hanterar vårt avfall i fabriken och hur vi noggrant väljer våra underleverantörer. Vi vill ha hållbara produkter som har utvecklats och tillverkats i en process och i ett företag som genomsyras av ett hållbarhetstänkande.”

”På Thermia strävar vi ständigt efter förbättringar. En avgörande faktor här är att känna våra leverantörer väl, och efter många års samarbete är vi trygga med att HANZA uppfyller våra krav. Vetskapen om att HANZA hjälper oss att tillverka våra produkter så miljövänligt och kostnadseffektivt som möjligt innebär att vi kan fokusera på förbättringar och effektivitet. Att vara så nära en leverantör gör det också lättare att lösa eventuella problem om de skulle uppstå.” 

”Delvis tack vare att vi använder plåtchassin från HANZA kan produkterna, när de når slutet av sin livslängd, återvinnas till 92 %.”

Thermia

  • Grundat 1923
  • 300 anställda
  • Omsättning 160 MEUR
  • www.thermia.se