All you need is one™

En pålitlig och långsiktig tillverkningspartner

HANZA är ett globalt tillverkningsbolag som moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom våra produktionsanläggningar med olika tillverkningsteknologier grupperade i lokala kluster samt rådgivningstjänster, skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. Detta betyder att vi bidrar till en bättre och mer hållbar framtid.

Bolaget grundades 2008 och har i dag en pro forma årsomsättning över 5 miljarder kronor med verksamhet i Sverige, Tyskland, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland våra uppdragsgivare finns ledande bolag som 3M, ABB, Epiroc, GE, Getinge, John Deere, Mitsubishi, SAAB, Sandvik, Siemens och Tomra.

Tidslinje

2008

HANZA grundas

Med en vision om att modernisera och effektivisera tillverkningsindustrin, grundades HANZA av Erik Stenfors i augusti 2008.

...
2008
2009
2010
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Kärnvärden och uppförandekod

Våra värderingar är inte bara tomma ord – de är själva kärnan i HANZA. Hela vår organisation involverades i projektet att utveckla värderingarna, och de har således stor betydelse för var och en av våra medarbetare.

Fokus

Vi fokuserar på våra viktigaste prioriteringar och följer vår strategi. Vi fullföljer det vi påbörjat och håller våra löften.

Kommunikation

Vår kommunikation är rak och proaktiv och vi involverar alla. Med ledord som öppenhet och transparens, är budskapet alltid det centrala.

Lagspelare

Vi jobbar alla mot samma mål, och lägger stor vikt vid att lyssna till varandra och dela information. Som globalt tillverkningsbolag är lojalitet, respekt och förtroende vitala komponenter i vårt lag.

Förenkla

Vi är rationella och effektiva i våra processer, och förbättrar dem löpande vid behov. Vi vet vad som skapar värde för våra kunder och vi hittar lösningar som är hållbara över tid.

Ägarskap

Hos HANZA är det bättre att göra fel än att inte göra något alls. Vi låter människor fatta egna beslut även om resultatet ibland kan bli snett. Så länge vi lär oss något och rättar till våra misstag, är det så vi förbättras.

Uppförandekod

Vår uppförandekod utgör tillsammans med våra värderingar grunden för vårt agerande i alla situationer. Den ställer krav på såväl våra medarbetare, styrelse och ledning som vårt val av leverantörer och samarbetspartners. Koden är tydligt kommunicerad och ingår i introduktionsutbildningen för alla nya medarbetare.

0

Talade språk

0

Medelålder

Tänk globalt, producera lokalt

Visioner och mål

HANZA växer inte för att bli större – utan för att bli bättre! Vi strävar efter att vara en komplett, värdeskapande partner för våra kunder.

Vi ska nå våra mål genom:

Affärsrådgivning

Vi erbjuder kvalificerad affärsrådgivning vilket möjliggör ökad tillväxt och lönsamhet för våra kunder.

Tillverkningskluster

Vi tillhandahåller ett brett utbud av tillverkningsteknologier på utvalda geografiskt strategiska platser.

Kundportfölj

Vi arbetar för en bred och välbalanserad kundportfölj för att sänka affärsrisken och ge kostnadsfördelar för såväl HANZA som bolagets kunder.

Förvärv

Genom strategiska förvärv kompletterar vi geografi, teknologi eller kundportfölj.

Finansiella mål

Omsättningen ska uppgå till minst 5 miljarder SEK, med en rörelsemarginal om lägst 8 % vid utgången av år 2025. Soliditeten ska uppgå till minst 30 %, och den räntebärande nettoskulden/justerad EBITDA ska uppgå till högst 2,5. Den årliga utdelningen ska motsvara 30 % av resultatet efter skatt, med beaktande av bolagets finansiella ställning.

Hållbarhet

Hållbarhet är en integrerad del av HANZAs affärsmodell och strategi, och beaktas i samtliga strategiska beslut. Hållbarhetsarbetet sker strukturerat med tydliga målsättningar, mätetal och aktiviteter vilket bidrar till HANZAs långsiktiga affär och en positiv samhällsutveckling. Som globalt tillverkningsbolag strävar vi för att maximera kvalitet och säkerhet, optimera affärsprocessen samt minimera energiåtgång och miljöutsläpp. Genom vår rådgivande roll möjliggörs ett samspel med kunder där tillverkningslösningar skräddarsys – med långsiktighet i fokus. Resultatet blir en tillverkning som är strategiskt utformad ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbarhetsperspektiv.

Styrning och uppföljning sker inom tre övergripande områden

  • Bidrag till det globala miljöarbetet
  • Långsiktiga och hållbara relationer
  • Medarbetare och lokala samhällen

Våra fabriker

HANZA är ett växande bolag och har idag 18 fabriker i 7 länder. Besök någon av våra fabriker i våra kluster för att läsa mer om deras verksamheter och tjänster.