Back

Tjänster

Många lösningar – en och samma partner

Önskar ni sänka era tillverkningskostnader och korta time-to-market? Vill ni minska riskerna och öka hållbarheten? HANZA hjälper er, oavsett om ni behöver rådgivning eller vill outsourca hela processen. Vi erbjuder lösningar för allt från design och utveckling, till affärsanalys, tillverkning och tjänster under hela produktlivscykeln.

Lokala tillverkningsteknologier

Ibland är det smart att lägga alla sina ägg i en korg! Hos HANZA samlar vi olika tillverkningsteknologier lokalt för att kunna erbjuda heltäckande lösningar och tjänster från samma plats. Det betyder att vi kan minimera kostnader, korta ledtider och göra processen mer miljövänlig. Genom en hög grad av automation och flexibilitet kan vi kostnadseffektivt hantera såväl mindre som större volymer och genom våra logistiklösningar snabbt leverera nära era marknader.

Omfattande specialistområden

Våra expertområden inom tillverkning omfattar plåt- och maskinbearbetning, kretskortsmontering, utveckling av elektronik, kablage, produktmontering, turbinteknik och mycket mera.

20210218 Wermech Töcksfors den 18 februari 2021Foto: Fredrik Karlsson/SolstaFoto

Tech Solutions

Vi hjälper er med design, planering, målsättning, produktutveckling och tillväxt. Våra egna team med konstruktörer, ingenjörer och tillverkningsexperter tar era bästa innovationer från koncept till färdiga produkter till priset av en lägre kostnad.

iStock-918307654-610x340

Rådgivningstjänster

Genom våra rådgivningstjänster hjälper vi er att sänka era kostnader för att skapa en lönsam tillväxt. HANZA erbjuder analyser och bistår er i arbetet med att identifiera flaskhalsar, hitta förbättringspotential för ökad effektivitet och optimera era inköp.

“Det känns mycket bra att ha HANZA som partner! HANZA har väglett oss genom tillverkningsprocessen eftersom det inte är vår kärnkompetens. Vår nya strategi är att fokusera på att utveckla nya produkter och öppna nya kundmarknader.”

Richard Jägrud

VD, Silva

“Vi har tagit fram en skräddarsydd och kvalitetssäkrad tillverkningslösning med betydligt högre flexibilitet och till avsevärt lägre kostnad. Med HANZA som partner är vi väl förberedda och kan hantera nya marknader som är på gång att etablera pantsystem.”

Gudmund Larsen

VD, RVM Systems