Back

Rådgivningstjänster

Tillverkning för en lönsam tillväxt

HANZA är en tillverkningsstrateg och har en ledande roll som rådgivare inom tillverkningsindustrin. Det vi gör är att utveckla nya strategier för produkttillverkning. Dels genom tillverkningskluster där du kan få din produkt tillverkad till lägre kostnad, högre flexibilitet och mindre miljöpåverkan än med traditionell kontraktstillverkning. Genom vår rådgivningstjänst, där vi hjälper er att effektivisera era leverantörskedjor. HANZAs mål är att accelerera våra kunders försäljning och lönsamhet genom en effektiv tillverkningsprocess.

Vd
+46 70 950 80 70
moc.aznah@srofnets.kire

CAO
+49 179 112 9578
moc.aznah@regreb.dlabilliw

Designa, bygg och leverera snabbare

Enligt en undersökning genomförd av McKinsey svarar externa leverantörer idag för hela 80 % av produktvärdet. Men det är inte alltid enkelt att identifiera exakt var i produktionskedjan som förbättringspotentialen ligger. Det finns också ett ökat intresse av att använda certifierade samarbetspartners som uppfyller kraven om överensstämmelse för material och arbetsmetoder.

MIG™ konsulttjänst

Våra rådgivningstjänster hjälper till med ekonomisk effektivitet och vår konsulttjänst MIG™ har tagits fram för att hjälpa er tillväxt och lönsamhet på lång sikt. Kärnan är en djupgående, fyra till åtta veckor lång affärsanalys av er tillverkningsprocess med syftet att optimera produktionskedjan.

 

Utifrån era strategiska mål utvärderar vi och ger en analys på era intressenters krav, den ekonomiska och politiska situationen, gällande förordningar samt den tekniska och marknadsmässiga utvecklingen.

 

Därefter gör vi en omfattande outsourcing-bedömning för att analysera risker och möjligheter förknippade med möjliga övergångsplaner. Rapporten med resultatet är ett fundamentalt verktyg för ledningen i beslutet om hur man ska gå vidare.

MIG™ omfattar:

 • Kostnads-nyttoanalys, inklusive gemensamma mål
 • Förteckning över resurser och tillgångar som ska tas över av leverantören, inklusive bokfört värde
 • Förteckning över kontrakt/avtal som ska tas över av leverantör
 • Kostnadsfördelning för alla produkter/produktkategorier
 • Potentiell kostnadsbesparing (direkt och indirekt) och nödvändiga investeringar
 • Prissättningsmodell
 • Riskregister inklusive motåtgärder
 • Överföra plan och budget från kundens fabrik till leverantörens fabrik
 • Plan för layout/processflöde i leverantörens fabrik
 • Plan för leverantörens sourcingstrategi
 • Realistiskt flerårigt prisutvecklingsmål

Kostnadsbesparingar på upp till 40 %, betydligt mindre lager och snabbare time-to-market – läs vad våra kunder säger och se om du tycker att det verkar bra.