Back

Tillverkningskluster

Få en inblick i våra toppmoderna fabriksparker och vad vi kan göra för er

Våra fabriker är strategiskt placerade geografiskt nära varandra, i så kallade tillverkningskluster, för att skapa synergier mellan de olika teknologierna såsom kortare ledtid, färre transporter, minskade utsläpp och lägre totalkostnad.

Med totalt 170 000 kvadratmeter fabriksyta fördelat på 18 tillverkande fabriker och 7 fabriksparker i Europa och Asien erbjuder vi komplett tillverkning inom elektronik, kablage, maskinbearbetning, plåttillverkning, tungmekanik och komplex montering.

Utöver det reduceras sårbarheten i tillverkningskedjan, då vi har flera fabriker inom samma kapabilitet för att kunna möta fluktuationer i kundbehov och fördela volymer mellan anläggningarna.

hör av dig

Kontakta
våra fabriker

Sverige
Försäljningschef
Veronica Svensson
+46 76 888 19 88
moc.aznah@nossnevs.acinorev

Finland
Försäljningschef
Riikka Kokko
+358 504 300 991
moc.aznah@okkok.akkiir

Tyskland
Försäljningschef
Sascha Berent
+49 175 5103 339
moc.aznah@tnereb.ahcsas

Baltikum
Klusterpresident
Liivar Kongi
+372 562 426 33
moc.aznah@ignok.raviil

Centraleuropa
Klusterpresident
Pawel Filarowski
+48 603 755 288
moc.aznah@iksworalif.lewap

Kina
Klusterpresident
Rainer Olesk
+86 1370 14 19 301
moc.aznah@kselo.reniar