Back

Kluster Sverige

Toppmoderna maskinparker, hög automationsgrad och stor flexibilitet

I Sverige hittar du en av våra största fabriksparker med legotillverkning av hög automationsgrad och flexibilitet. Vi tillgodoser kunder med högt ställda krav på kvalitet samtidigt som vi inte tummar på vare sig miljöaspekten eller konkurrenskraften.

Minimala transporter

Våra fyra fabriker i västra Värmland ligger inom tre mils radie och här produceras elektronik, maskinbearbetade komponenter och kompletta plåtprodukter som ofta går in på någon av våra monteringslinor innan de distribueras som kompletta produkter. HANZA kan på så sätt leverera kompletta produkter kostnadseffektivt och tidsoptimerat med minimala transporter i tillverkningskedjan.

Vi reducerar tillverkningstiden

Vi har mångårig och gedigen erfarenhet inom legotillverkning och kan våra maskiner. Det gör att vi också kan ge förslag till industrialiseringsoptimering av våra kunders artiklar och kan delta i konstruktionsprocessen för att reducera tillverkningstiden.

01.

HANZA Mechanics Årjäng

HANZA Mechanics Årjäng är koncernens mest avancerade fabrik inom maskinell bearbetning. Vi tillverkar till stor del komplexa turbindetaljer, och innehar AS 9100 certifiering för flygindustrin. Vår effektiva maskinpark passar även till industriella artiklar och komplexa tillverkningsprocesser.

02.

HANZA Electronics Årjäng

HANZA Electronics Årjäng är en av koncernens modernaste elektronikanläggningar med högautomatiserad tillverkning av kretskort och komplex montering. Vi arbetar dagligen med tuffa kravbilder, specifika klassificeringar och tillverkningsprocesser.

03.

HANZA Mechanics Töcksfors

HANZA Mechanics Töcksfors har en av Nordeuropas modernaste maskinparker som erbjuder bearbetning av små, stora och avancerade tunnplåtsartiklar med hög automationsgrad och flexibilitet i kombination. Det gör oss konkurrenskraftiga i både låg- och högvolymstillverkning.

04.

HANZA Mechanics Svanskog

HANZA Mechanics Svanskog är systerföretag till HANZA Mechanics Töcksfors. Här erbjuder den toppmoderna maskinparken bearbetning av små, stora och avancerade tunnplåtsartiklar samt större montering och logistiklösningar med lager.

CERTIFIKAT

Rätt certifiering
är A och O

Alla HANZA-fabriker innehar en mängd olika certifieringar anpassade för verksamheten och teknologin de opererar inom. Certifikaten kompletterar våra ambitiösa protokoll för minskad miljöpåverkan, datasäkerhet, arbetsmiljö och produktkvalitet.

ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 45001

AS9100-black-TM-90x90

AS 9100

ISO/IEC 27001

Hör av dig

Kluster Sverige

Försäljningschef
Veronica Svensson
+46 76 888 19 88
moc.aznah@nossnevs.acinorev

HANZA Mechanics Årjäng
Industrigatan 8
Box 904, 672 21 Årjäng
+46 573 143 00

HANZA Mechanics Töcksfors
Industrivägen 2
Box 904, 672 41 Töcksfors
+46 573 143 00

HANZA Electronics Årjäng
Brännaregatan 3
Box 904, 672 29 Årjäng
+46 573 143 00

HANZA Mechanics Svanskog
Svaneholms Bruk
662 03 Svaneholm
+46 573 143 00