Back

HANZA Mechanics Iisalmi

Multifunktionssvarvning och serieproduktion av finmekaniska delar

HANZA Mechanics Iisalmi har ett brett utbud av komponenter och sammansättningar med multifunktionssvarvning och sliptekniker. Vi fokuserar på serieproduktion av små och medelstora finmekaniska hydrauliska och pneumatiska komponenter.

Upplev vår tillverkning
med virtuell verklighet

Nu kan du besöka alla våra fabriker live i vår nya Virtual Reality factory tour.
VAD VI GÖR

Bearbetningstjänster

Vi tillhandahåller en rad olika bearbetningstjänster, såsom multifunktionssvarvning, CNC-slipning, ytslipning,

Läs mer

sockelvridning och centerlesslipning. Vi använder moderna CNC-slipmaskiner och hårda svarvverktyg för att färdigställa komponenterna.

FAKTA

Lång erfarenhet

Fabriken i Iisalmi har omkring 30 maskiner fördelade på en produktionsyta om 3 500 kvadratmeter. Våra över 50 erfarna medarbetare

Läs mer

samtliga skickliga yrkesmän inom mekanisk support. Personalen är engagerad och utvecklingsinriktad vilket möjliggör flexibel verksamhet i en föränderlig miljö.

TEKNISK OMFATTNING

Tillverkningstekniker

Vi är specialiserade på svarvning och slipning av mekaniska precisionsroterande komponenter. Med de senaste

Läs mer

B-axelsvarvarna kan vi producera mångsidiga prismatiska delar och alla våra produkter kännetecknas av exakta krav på kvalitet och tolerans. Dessa verifieras med hjälp av moderna mätinstrument såsom 3D-mätare.

VARFÖR OSS

Pålitlig leverantör

Vi erbjuder nästan hela tillverkningskedjan av finmekaniska komponenter. Vi använder moderna CNC-slipmaskiner och svarvverktyg

Läs mer

för att färdigställa delarna. Under resan från design till slutkontroll säkerställer vår kvalitets- och metodavdelning att produkterna håller standard. Vår montering sköter sammansättning och testning av komponenterna, helt enligt kundens krav.

Förstklassigt och modernt maskineri

B-axelvridning

Med B-axelsvarvar tillverkar vi företagets största och även mest mångsidiga delar. Inmatning och efterbehandling av produkterna hanteras av robotceller enligt den senaste tekniken. Robotarnas bearbetningskapacitet är cirka 160 kg.

Sockelvridning

Med företagets mångsidiga chucksvarvflotta kan vi tillverka små och medelstora produktlinjer med stor effektivitet. Våra skickliga maskinister har lång erfarenhet av såväl bearbetning som programmering.

Stångsvarvar

Stångsvarvar är de grundläggande maskinerna för tillverkning av hydrauliska komponenter. De möjliggör effektiv produktion av även stora serier. Moderna maskiner utrustade med moderna verktyg säkerställer att de exakta dimensionskraven för produkterna uppfylls.

Multifunktionssvarvning

Våra multifunktionella svarvcentra är utrustade med så kallade portalinsatser. Dessa möjliggör en kostnadseffektiv tillverkning av ett brett spektrum av våra kunders produkter. Vår personal är också engagerade i att öka obemannad användning för att möjliggöra ett än mer konkurrenskraftigt pris.

CNC-slipning

Med CNC-slipning säkerställer vi att de mest exakta kvaliteterna och geometriska toleranserna uppfylls. Moderna slipmaskiner tillsammans med våra mättekniker garanterar våra kunder förstklassig produktkvalitet. Vi är ett av Finlands äldsta företag som är specialiserade på denna teknik.

Ytslipning

Med vår plana slipmaskin möjliggör vi att krav på vinkelräta produkter kan uppfyllas kostnadseffektivt.

Centerlesslipning

Genom centerlesslipning av roterande delar säkerställer vi att flis och annat material som avlägsnas från arbetsstycket inte påverkar produktens egenskaper. Det är också ett effektivt sätt att slipa till exempel axlar.

Montering

Vi erbjuder kompletta såväl som delmonterade produkter där HANZA ansvarar för testning, konfigurering och optimering av hela produktflödet. Majoriteten av komponenterna tillverkas i våra egna fabriker och resterande delar är inköpta. Här har våra kunder stor nytta av vårt globala leverantörsnätverk, ständigt benchmarkat av vår inköpsavdelning.

Logistiklösningar

Vi har lång erfarenhet av att ta hand om hela värdekedjan, inklusive lager och leverans, direkt till våra kunders kunder och marknader över hela världen.

Prototyper – från idé till verklighet

Prototyper anpassas redan från start för att passa vår maskinpark och automatiserade flöde vilket förenklar övergången från prototyper till serietillverkning.

Kvalitetskontroll i produktionskedjan

Vi lägger stor vikt vid produktkvalitet genom hela tillverkningskedjan, från planeringsstadiet till slutkontroll, med hjälp av en 3D-mätanordning.

Nära sammabete med våra kunder

Vi är vana att arbeta mycket nära våra kunders design. Det gör det möjligt att planera för kostnadseffektiv tillverkning redan i designstadiet, vilket säkerställer att kundernas produkter är konkurrenskraftiga på marknaden.

Fortlöpande underhåll av kärnverksamheten

Vi säkerställer alltid kontinuiteten i kärnverksamheten med alternativ produktionsutrustning. På detta sätt garanterar vi våra kunder oavbruten drift vid eventuella problem.

CERTIFIKAT

Rätt certifiering
är A och O

Alla HANZA-fabriker innehar en mängd olika certifieringar anpassade för verksamheten och teknologin de opererar inom. Certifikaten kompletterar våra ambitiösa protokoll för minskad miljöpåverkan, datasäkerhet, arbetsmiljö och produktkvalitet.

ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 45001

HÖR AV DIG

HANZA Mechanics Iisalmi

Adress
Teollisuuskatu 7
FI-74120 Iisalmi
+358 20 7412740
moc.aznah@imlasii.sredro

Klusterpresident
Juhani Niiranen
+358 44 358 0971
moc.aznah@nenariin.inahuj

Kundansvarig säljare
Antti Komulainen
+358 40 665 5841
moc.aznah@nenialumok.ittna

Kvalitetschef
Sinikka Seppänen
+358 40 500 4700
moc.aznah@nenappes.akkinis