Back

SAMON

SAMON AB – global tillverkare med specialisering på gasdetektering för kylindustrin

SAMON, baserat i Vellinge söder om Malmö, är ett ledande globalt tillverkningsföretag specialiserat på gasdetektering för kylindustrin och andra områden med potentiellt farliga gaser. Sedan grundandet 1990 har SAMON levererat över 400 000 detektorer globalt.

Företaget ägs av en nordisk investeringsfond och har under senare år genomgått en imponerande tillväxt, vilket är extra spännande med hänsyn till skärpta krav inom kylbranschen.

SAMON utvecklar och tillverkar produkterna i en specialanpassad fabrik. Stor vikt läggs vid att alltid leverera högsta kvalitet för att möta eller överträffa kundernas förväntningar.

Nyckelprodukten är gasdetektorer som minskar utsläpp och risk för personskador från gasläckage genom att larma tidigt vid ett eventuellt läckage. När SAMON letade tillverkare till deras nya produktplattform var både minskat CO2-avtryck och minskade leveransstörningar på grund av geopolitiska risker viktiga parametrar. I sökandet av ny leverantör rekommenderades HANZA och samarbetet inleddes 2022.

Alexander Larsson, vd för SAMON, berättar om samarbetet:

-Samarbetet med HANZA har varit framgångsrikt framför allt för vår geografiska närhet till varandra samt HANZAs moderna och effektiva produktionsanläggning. En del frustration fanns i början av samarbetet från bägge parter när det rådde komponentbrist, men utmaningarna löstes och vi lyckades få fram produkterna.

-När jag tillträdde som VD var mitt främsta fokus att tredubbla vår omsättning, primärt genom att hitta och utveckla stora kunder. I våra kundrelationer har HANZA spelat en viktig roll, genom att vara professionella och kunniga. Vi har bland annat haft med kunder till HANZA för att göra audit, med väldigt lyckat resultat.

-HANZA har spelat en viktig roll i vår tillväxt genom att göra investeringar i ökad kapacitet och ha en väl fungerande leverantörskedja, vilket är viktigt för oss i vår fortsatta tillväxtsresa. Och att HANZA är ett växande bolag, ger oss möjlighet att växa tillsammans med HANZA.

SAMON

  • Specialister på detektering av köldmediegas
  • Grundat 1990
  • Omsättning 85 MSEK (2023)
  • Antal medarbetare 38 (2023)
Alexander1