Back

Erik Stenfors intervjuas i Affärsvärlden

Erik Stenfors intervjuas i Affärsvärlden nr 23

Tidningen Affärsvärlden publicerade i veckan en längre intervju med HANZAs VD Erik Stenfors. Artikeln har vinkeln att tillverkningsbolag blivit tillväxtbolag.

Intervjun gjordes på plats i HANZA Elektromekan i Årjäng där Erik gör en rundvandring i fabriken med Affärsvärlden.

Artikeln handlar bland annat om hur tillverkningsbolag som växt i omsättning och på börsen nu upplever sämre tider, om hur HANZAs strategi med regionala fabrikskluster fungerar och om landsbygdsmodellen – med utmaningen att rekrytera men att istället få lojala medarbetare.

”Vi har aktivt undvikit storstäderna. Lokalerna är för dyra.” och ”Varje kris har vi fått nya kunder” säger Erik i intervjun. Erik lyfter fram att långsiktighet är ett av skälen till att HANZA har lyckats parera kriser under åren.

Artikeln finns att läsa här.