Back

”Ägande av fastigheter skapar långsiktig hållbarhet inom tillverkningsindustrin”

"Ägande av fastigheter skapar långsiktig hållbarhet inom tillverkningsindustrin"

HANZAs vd Erik Stenfors om fastighetsförsäljningar inom industrin: ”Äga sina fastigheter är mer kostnadseffektivt och ger företag möjlighet att tänka långsiktigt”

I en gästartikel i branschtidningen Evertiq den 3 oktober skriver Erik Stenfors om fördelarna med att äga företagets fastigheter jämfört med att hyra dem, särskilt inom tillverkningsindustrin.

Erik Stenfors betonar att ägande ger företag möjlighet att tänka långsiktigt och hantera sina tillgångar hållbart. Han nämner också en ny trend där fler företag väljer att köpa tillbaka sina fastigheter istället för att hyra dem, och diskuterar fördelarna med detta tillvägagångssätt för HANZA.