Back

Redeye intervjuar Erik Stenfors om Q3-rapporten

Redeye intervjuar Erik Stenfors om Q3-rapporten

Analytiker Fredrik Nilsson intervjuar VD Erik Stenfors i samband med Q3 för 2023.