Back

VD och grundare Erik Stenfors om HANZAs historia

"Spänningsmoment har inte saknats"

I år firar HANZA 15 år och Erik Stenfors, VD och grundare, berättar om koncernens historia och vad som varit avgörande för framgången. Från den tuffa starten mitt i finanskrisen till miljardförsäljning.

HANZA grundas i början av 2008 av Erik Stenfors och det officiella startdatumet blev den 6 augusti när aktieägare informerades om att bolagets uppstartsfas var klar – med allt ifrån att hitta ett namn till att sätta ihop en första organisation och skapa en strategi för framtiden. Detta hände en månad innan investmentbanken Lehman Brothers kollapsade i den största amerikanska konkursen någonsin, vilket skapade en fritt fallande konjunktur under 2008 och 2009.

– Vi visste inte hur allt skulle utvecklas, säger Erik Stenfors. Finanskrisen gjorde det riktigt tufft för oss, efterfrågan föll blixtsnabbt och vi saknade kapitalbuffert. Men, uppriktighet har alltid varit vårt ledord och på vår första årsstämma 2009 informerade jag aktieägarna om att situationen var allvarlig och att ledningens mål egentligen bara var att överleva så vi kan ses på en andra årsstämma.

– På den sista sidan i presentationen på årsstämman stod ”Det finns möjligheter i svårigheterna. Konceptet är rätt” och det visade sig vara helt riktigt. På grund av krisen blev många produktbolag tvingade att se sig om efter nya alternativ och det gav oss ett par nya, viktiga kunder. Därefter har vi sett att varje kris styrt nya kunder mot HANZA.

Under finanskrisen dök två möjligheter upp som ledde till att HANZA gjorde sina första förvärv. En av de större elektroniktillverkarna i Sverige, Elektromekan i Årjäng, försattes i rekonstruktion efter en årsförlust om 40 MSEK. Och i Estland hade mekanikbolaget Tarkon finansiella utmaningar och letade en ny ägare.

– Båda fabrikerna behövde en nystart, vilket de fick med vårt koncept. Dessutom fanns här duktiga medarbetare som kunde befordras och leda omvandlingen, berättar Erik.

Stopp på en marknad vänds till framgång
Regional och komplett tillverkning har varit affärsmodellen sedan start. Syftet är att ge kunderna fördelar i form av lägre kostnader, ökad flexibilitet och mindre påverkan på miljön genom färre frakter.

Affärsmodellen har genomförts med en modell med tydliga milstolpar. Vid varje uppnådd milstolpe upprättas nya mål. Första uppbyggnadsfasen gick i mål år 2014 och då hade HANZA uppnått en försäljning om 1 miljard SEK och bolaget noterades på Nasdaq First North.

– Det har varit framgångsrikt att utveckla HANZA i definierade steg med tydliga mål, som har hjälpt oss att hålla kompasskursen, även när det blåst en kraftig sidvind. Efter finanskrisen kom eurokrisen och vi chockades när beskedet att Elcoteq, som tillhörde världens tio största elektroniktillverkare, gått i konkurs i oktober 2011.

HANZAs största kris kom 2014 då bolaget lyckats etablera sig i Norge och dessutom fått den dittills största förfrågan kring ett projekt till Ryssland. Då inträffade två saker, oljepriset halverades som ledde till att Norge drog tillbaka sina order, samt att Putin invaderade Krim och det gjorde att Rysslandsprojektet upphörde.

Men även denna gång gick det att vända krisen till något positivt. Dels bestämdes att inte fortsätta med Ryssland som marknad, ett viktigt beslut för framtiden. Och dels genomfördes ett offensivt förvärv för att bredda verksamheten mot tungmekanik. Förvärvet finansierades av den framgångsrika entreprenören Gerald Engström, känd bland annat som grundare av Systemair, och Francesco Franzé, som var vice VD i Husqvarna. Båda gick så småningom in i styrelsen.

Därmed inleddes steg två med fokus på att organisera fabrikerna enligt HANZAs så kallade klustermodell, vilket innebär att flytta hela fabriker för att vara nära varandra. Och så infördes en rådgivningsdel för kunderna – hur de kan optimera sin leverantörskedja. Tjänsten döptes till MIG™ (manufacturing solutions for increased growth and earnings).

Betydelsefull expansion till Tyskland
HANZAs andra fas var avklarad till 2018 och då annonserades steg tre, i vilken HANZA etablerar verksamhet i Tyskland (Remscheid utanför Düsseldorf) samt genomför en notering på Nasdaqs Stockholms huvudlista (mars 2019). Det finansiella målet sattes till att nå 2 miljarder SEK i omsättning med ett rörelseresultat om minst 120 MSEK till 2022, men redan 2019 når HANZA-koncernen omsättningen på 2 miljarder SEK.

– Tyskland är en viktig och bra expansionsriktning, säger Erik. Men även här kom omvärlden med en utmaning. Vi hade just etablerats oss i Tyskland när pandemin bröt ut och det blev ett stillestånd till sommaren 2021 när restriktionerna hävdes.

Förra året beslutas att det är dags för det fjärde steget som kallas ”HANZA 2025”.

– Vi nådde en omsättning om 3,5 miljarder SEK och ett rörelseresultat om 212 MSEK för 2022, vilket var väl över målen från 2018. Beslutet blev att lyfta ribban till 5 miljarder SEK år 2025 med 8 procent rörelsemarginal. Strategiskt inriktas arbetet på att växa inom befintliga tillverkningskluster samt att fokusera mer på vår tjänstedel.

Sommaren 2022 görs ytterligare en satsning på tjänstesidan genom förvärvet av ett utvecklingsbolag i Münster i Tyskland, som numera heter HANZA Tech Solutions.

Framtiden är ljus
– Spänningsmoment har inte saknats! Vi har utvecklat HANZA på olika sätt, genom att starta egna fabriker, köpa bolag i kris och köpa framgångsrika bolag, förklarar Erik. Vi är riktigt stolta över att alla bolag inom koncernen idag utvecklats bättre än vad de gjorde när vi kom in i bilden – både de som var framgångsrika och de som var i kris.

Att HANZA har medvind för sitt koncept med regional och komplett tillverkning råder ingen tvekan om. Tillverkningslandskapet förändras alltmer mot så kallad backsourcing, det vill säga tillverkning närmare slutkund. Pandemin och klimatförändringar har också starkt bidragit till denna trend.

Koncernen har i dag 2 100 medarbetare och 18 fabriker i 7 länder. Omsättningen ligger på ca 4 miljarder SEK per år. Siktet är inställt på nästa milstolpe år 2025, och resan dit handlar om tillväxt inom befintliga områden. Redan nu har man aviserat att steget därefter blir en geografisk expansion.

– Vi kan inte berätta var nästa etablering blir, bara att det kommer att vara helt styrt av efterfrågan hos våra kunder.

– Det som unikt med HANZA är att bolaget lyckats ha en hög tillväxt under så många år. Sedan starten har omsättningsökningen varit nära 20 procent per år, något de flesta andra kontraktstillverkare bara kan drömma om.

Vad är då förklaringen till framgången under så många år?
– Att vi lyckats växa så framgångsrikt beror bland annat på en stark affärsmodell och att vi haft kundvärde som ledstjärna. Alla beslut vi fattar rörande nya etableringar, förvärv, investeringar med mera sker i nära dialog med våra kunder och med syftet att bli en än bättre tillverkningspartner. Men framför allt beror utvecklingen på att vi lyckats samla så många engagerade och kompetenta medarbetare i HANZA. Det är de som har gjort jobbet!

Erik Stenfors, VD och grundare av HANZA.

Fakta Erik Stenfors

Titel: VD och koncernchef
Född: 1966
Utbildning: Civilingenjör med inriktning på teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).
Bakgrund: R&D Manager Minec Systems AB, Fabrikschef Qcom Polen, grundare/vd NOTE AB, grundare/styrelseordförande Wonderful Times Group AB, grundare och vd HANZA AB.