Back

Neuvontapalvelut

Valmistuksella kannattavaan kasvuun

HANZA on valmistuksen strategi ja johtavassa asemassa valmistusteollisuuden neuvonantajana. Meidän osuutemme on kehittää uusia strategioita tuotteiden valmistukseen. Tämä tapahtuu osin valmistusklustereissa, joissa tuotteesi valmistuu alemmin kustannuksin, joustavammin sekä pienemmin ympäristövaikutuksin kuin perinteisessä sopimusvalmistuksessa. Osin neuvontapalveluissamme, jossa autamme virtaviivaistamaan yrityksenne toimitusketjut. HANZAn päämääränä on kiihdyttää asiakkaidemme myyntiä ja kannattavuutta tehokkaan valmistusprosessin avulla.

CEO
+46 70 950 80 70
moc.aznah@srofnets.kire

Chief Advisory Officer
+49 179 112 9578
moc.aznah@regreb.dlabilliw

Suunnittele, rakenna ja laivaa nopeammin

Erään McKinseyn tutkimuksen mukaan peräti 80 % tuotteen arvosta syntyy nykyisin ulkoisista toimittajista. Ei ole aina helppoa tunnistaa, missä tuotantoketjun kohdissa on tehostamismahdollisuuksia. Lisäksi kiinnostus sertifioitujen kumppaneiden käyttöön, materiaalien vaatimustenmukaisuuden ja työmenetelmien varmistamiseen kasvaa jatkuvasti.

MIG™-neuvontapalvelut

Yrityksenne pitkän aikavälin kasvun ja kannattavuuden tehostamiseksi olemme koostaneet MIG™-yrityskonsultointipalvelut. Sen keskiössä on perusteellinen, 4–8 viikkoa kestävä tuotantoprosessienne liiketoiminta-analyysi, jonka tavoitteena on valmistusketjunne virtaviivaistaminen.

Strategisista tavoitteistanne lähtien arvioimme sidosryhmävaatimuksenne, taloudellisen ja poliittisen tilanteen, nykyisen sääntelyn sekä kehittyvän teknologian ja markkinoiden muutokset. Sen jälkeen laadimme kattavan ulkoistusarvioinnin, jossa analysoidaan riskit ja mahdollisuudet suhteutettuina mahdollisiin siirtymäsuunnitelmiin. Tuloksena oleva raportti on elintärkeä työkalu ylimmälle johdolle sen päättäessä seuraavista toimista.

MIG™:n sisältö

  • Kustannus-hyötyanalyysi, mukaan lukien yhteiset tavoitteet
  • Luettelo resursseista ja omaisuudesta, jotka siirtyvät palveluntarjoajalle, mukaan lukien tasearvot
  • Luettelo urakoista/sopimuksista, jotka siirtyvät palveluntarjoajalle
  • Kustannuseritelmä kaikista tuotteista ja tuoteluokista
  • Kustannusten (suorat ja välilliset) säästömahdollisuudet ja tarvittavat investoinnit.
  • Riskien hallinta, mukaan lukien vastatoimet
  • Siirron suunnitelma ja talousarvio päämiehen tehtaasta palveluntarjoajan tehtaaseen
  • Luonnos palveluntarjoajan tehtaan asemapiirrokseksi/prosessikaavioksi
  • Luonnos palveluntarjoajan hankintastrategiaksi
  • Realistinen monivuotinen hinnankehitystavoite

Jopa 40 %:n kustannussäästöt, huomattavasti pienempi varasto ja nopeampi markkinoillepääsyaika. Lue asiakkaidemme kertomuksia HANZAsta heidän valmistuskumppaninaan.