Back

Redeye intervjuar Erik Stenfors om Q2-rapporten

Redeye intervjuar Erik Stenfors om Q2-rapporten

Analytiker Fredrik Nilsson intervjuar VD Erik Stenfors i samband med Q2 för 2023.