Back

Utvidgning av tjänster i vår nya fabrik i Suzhou

HANZAs verksamhet i Kina

HANZA har funnits i Kina sedan februari 2013, hela tiden verksamma från samma byggnad. Som tidigare annonserat togs beslut om att utöka vårt erbjudande genom att inkludera elektroniktillverkning och vi har investerat i en helt ny SMT-linje. I samband med detta tog vi också det strategiska beslutet att flytta in i nya lokaler om 3 800 kvm. Under våren 2022 har vi renoverat, och vi är glada att nu kunna meddela att vi har slutfört flytten.

Tidigare har vår huvudsakliga produktion i Kina innefattat kompasser, kablage och box build. Nu kan vi även erbjuda PCBA-tillverkning, vilket skapar mervärde för våra kunder. En viktig del i att lyckas med detta är materialanskaffningen, och därför har vi tagit hjälp av företaget Esic, som inledningsvis kommer att ansvara för Sourcing & Purchasing samt successivt utbilda vår personal. Esic kommer inte bara att ingå i vår organisation i Suzhou, utan också i vår strategiska globala inköpsorganisation. Samarbetet kommer att inledas i oktober.