Tietoja meistä - HANZA

All you need is one™

Luotettava ja pitkän aikavälin valmistuskumppani

HANZA on maailmanlaajuinen tietämykseen perustuva valmistusyritys, joka nykyaikaistaa ja virtaviivaistaa valmistusteollisuuden. Koska tuotantolaitoksemme tarjoavat useita erilaisia valmistustekniikoita koottuina paikallisiksi klustereiksi sekä neuvontapalveluja, mahdollistamme lyhyet toimitusajat, ympäristöystävällisemmät prosessit ja asiakkaidemme kannattavuuden paranemisen.

Yhtiö on perustettu vuonna 2008, ja vuonna 2022 liikevaihto oli yli 3,5 miljardia SEK. Yhtiöllä on kuusi valmistusklusteria: Ruotsi, Suomi, Saksa, Baltia, Keski-Eurooppa and Kiina. HANZAn asiakkaisiin kuuluvat sellaiset alansa johtavat yritykset kuin 3M, ABB, Epiroc, GE, Getinge, John Deere, SAAB, Sandvik, Siemens ja Tomra.

Meidän arvomme

Meille arvot ei ole pelkkää sanahelinää – ne ovat HANZAn ydin. Koko organisaatiomme on osallistunut arvojenmäärittämishankkeeseen, joten niillä on suuri merkitys jokaiselle työntekijällemme.

Keskittyminen

Keskitymme pääasiallisiin tavoitteisiimme ja noudatamme strategiaamme. Täytämme sitoumuksemme ja pidämme lupauksemme.

Viestintä

Viestintämme on suoraa ja ennakoivaa, siihen osallistuvat kaikki. Avoimuus ja läpinäkyvyys avainsanoina viesti on aina keskiössä.

Tiimipelaaminen

Pyrimme kaikki samaan päämäärään ja kiinnitämme suurta huomiota toistemme kuunteluun ja tiedon jakamiseen. Lojaalius, kunnioitus ja luottamus ovat tiimillemme ratkaisevia osatekijöitä.

Asioiden helpottaminen

Olemme järkeviä ja tehokkaita prosesseissamme ja parannamme niitä keskeytyksessä heti tarpeen tullen. Tiedämme, mistä asiakkaamme saavat lisäarvoa, ja etsimme ajan oloon kestävät ratkaisut.

Vastuun ottaminen

HANZAlla on parempi erehtyä kuin olla tekemättä mitään. Annamme ihmisten tehdä itse omat päätöksensä, vaikka tulokset voivatkin aika ajoin vaihdella. Niin kauan kuin opimme virheistämme ja korjaamme ne, pystymme kehittymään.

Menettelysääntömme

Yhdessä arvojemme kanssa menettelysääntömme muodostavat perustan toimillemme kaikissa tilanteissa. Vaatimukset kohdistuvat työntekijöihimme, hallitukseemme ja liikkeenjohtoomme – myös toimittajiemme ja kumppaniemme valintaan. Säännöistä tiedotetaan yksiselitteisesti, ja ne sisällytetään kaikkien uusien työntekijöiden perehdytyskoulutukseen.

0

Puhutut kielet

0

Keski-ikä vuotta

Ajattele maailmanlaajuisesti,
valmista paikallisesti

Visiot ja tavoitteet

HANZA ei kasva tullakseen suuremmaksi vaan entistä paremmaksi! Haluamme olla asiakkaillemme kokonaisvaltainen lisäarvoa tuottava kumppani.

Saavutamme tavoitteemme seuraavasti:

Liiketoiminnan neuvontapalvelut

Tarjoamme pätevää liike-elämän neuvontaa, mikä mahdollistaa kasvun ja kannattavuuden kasvun asiakkaillemme.

Valmistusklusterit

Tarjoamme monipuolisen valikoiman valmistusteknologioita valikoiduissa, maantieteellisesti strategisissa paikoissa.

Asiakassalkku

Tavoitteenamme on laaja ja tasapainoinen asiakassalkku liiketoimintariskin pienentämiseksi ja kustannushyötyjen saamiseksi niin HANZAlle kuin meidän asiakkaillemmekin.

Yritysostot

Strategisten yritysostojen avulla täydennämme maantieteellisiä sijaintejamme, teknologioitamme ja asiakassalkkuamme.

Taloudelliset tavoitteet

Liikevaihto vähintään 5 mrd. kruunua ja EBITA-% vähintään 8 % vuoteen 2025 mennessä. Omavaraisuusasteen tulee olla vähintään 30 % ja korollisen nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen tulee olla alle 2,5. Osinko noin 30 % osakekohtaisesta tuloksesta yhtiön taloudellinen tilanne huomioon ottaen.

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on erottamaton osa HANZAn liiketoimintamallia ja strategiaa, ja se otetaan huomioon kaikissa strategisissa päätöksissä. Kestävä kehitys on suunniteltu tavoitteiltaan, mittareiltaan ja toimiltaan selväksi, edistämään HANZAn pitkän aikavälin liiketoimintaa ja myönteistä yhteiskunnallista kehitystä. Maailmanlaajuisena tuottajayrityksenä teemme kaikkemme laadun ja turvallisuuden maksimoimiseksi, liiketoiminnan prosessin optimoimiseksi sekä energiankulutuksen ja ympäristöpäästöjen minimoimiseksi. Neuvonantajan toimiessamme pystymme vuorovaikutukseen asiakkaidemme kanssa räätälöidessämme valmistusratkaisuja – pitkän aikavälin vaikutuksineen. Tuloksena on valmistus, joka on strategisesti suunniteltu taloudellinen, ympäristöllinen ja yhteiskunnallinen kestävä kehitys huomioon ottaen.

Valvonta ja seuranta kolmella pääalueella

  • Osallistuminen maailmanlaajuiseen ympäristötyöhön
  • Pitkät ja kestävät asiakassuhteet
  • Työntekijät ja paikallisyhteisöt

Tehtaamme

HANZA on kasvava yritys, ja meillä on tänään 17 tehdasta 7 maassa. Vieraile eri klustereidemme jossain tehtaassa ja lue lisää sen toiminnasta ja palveluista.