HANZAs företrädesemission, februari 2018 - HANZA

HANZAs företrädesemission, februari 2018

En extra bolagsstämma i HANZA Holding AB (publ) godkände den 13 februari 2018 styrelsens beslut att genomföra en nyemission om cirka 60 MSEK med företrädesrätt för HANZAs aktieägare i samband med förvärvet av den Wermland Mechanics AB.

Särskild anmälningssedel

Anmälningssedel Teckning utan TR

HANZA Prospekt

HANZA Folder

Analys HANZA Erik Penser Bank 2018-02-26

Årsredovisning Wermland Mechanics 2016

Årsredovisning Wermland Mechanics 2015

This website uses cookies in order to offer you the most relevant information.