Investerare

Välkommen till våra sidor med finansiell information för dig som är t.ex. aktieägare, analytiker eller placerare.
Här hittar du finansiella rapporter som kvartalsrapporter, årsredovisningar och information om bolaget och styrelsen.

Senaste pressmeddelanden

Laddar...

IR-Kontakt

Erik Stenfors

CEO

Hållbarhetsredovisning

HANZA arbetar för att fler innovativa produkter ska förverkligas och att tillverkningen för dessa blir så effektiv, lönsam och hållbar som möjligt. För en långsiktigt hållbar tillverkningsindustri krävs att produktägare och tillverkare tillsammans skapar lösningar som även fungerar för framtida miljömässiga, sociala och ekonomiska utmaningar.