Årsstämma 2024

Presentation från Årsstämma
Protokoll från Årsstämma
Kommuniké från årsstämma 2024 HANZA AB
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för strategiska emissioner, HANZA AB
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa samt överlåta egna aktier, HANZA AB
Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, HANZA AB
Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § ABL, Hanza AB
Kallelse till årsstämma i HANZA AB
Revisorns yttrande om ersättning till ledande befattningshavare
Ersättningsrapport
HANZAs valberedning inför årsstämma utsedd