Årstämma 2019 - HANZA

Årsstämma 2019

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande av strategiska emissioner

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Information om föreslagna styrelseledamöter inför årsstämman

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering

Valberedningens förslag inför årsstämman

Styrelsens förslag till resultatdisposition

Protokoll årsstämma med bilagor

This website uses cookies in order to offer you the most relevant information.