Årsstämma 2017 - HANZA

Årsstämma 2017

VD Erik Stenfors, presentation årsstämma 2017

Kallelse till årsstämma HANZA Holding AB (publ)

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för strategiska emissioner

Styrelsens förslag till beslut om ändring av beslut om inrättande av incitamentsprogram 2016-2018

Valberedningens fullständiga förslag till beslut

Protokoll årsstämma 2017

This website uses cookies in order to offer you the most relevant information.