HANZAs företrädesemission, februari 2018

En extra bolagsstämma i HANZA Holding AB (publ) godkände den 13 februari 2018 styrelsens beslut att genomföra en nyemission om cirka 60 MSEK med företrädesrätt för HANZAs aktieägare i samband med förvärvet av den Wermland Mechanics AB.

Särskild anmälningssedel
Anmälningssedel Teckning utan TR
HANZA Prospekt
HANZA Folder
Analys HANZA Erik Penser Bank 2018-02-26
Årsredovisning Wermland Mechanics 2016
Årsredovisning Wermland Mechanics 2015