Back

HANZA bokslutskommuniké 2021

Ett expansivt år med lönsam tillväxt

Under året genomförde HANZA sitt största expansionsprogram hittills: Roadmap 2021. Programmet omfattade investeringar, förvärv och aktiviteter i syfte att utveckla koncernen för fortsatt expansion med både befintliga och nya kunder.