Back

HANZA årsredovisning 2021

Ökande behov av komplett tillverkning nära slutmarknaden

2021 blev ett framgångsrikt år för HANZA med organisk tillväxt, ökad lönsamhet och framgångsrika förvärv. När detta skrivs har emellertid Rysslands president inlett en oberättigad attack mot Ukraina. Vid sidan av det stora mänskliga lidandet skapar kriget och demokratiernas motåtgärder ytterligare påfrestningar på de globala leveranskedjorna. HANZA har redan börjat stödja produktbolag som behöver nya tillverkningslösningar.