Back

Produktutveckling och konstruktion

Produktutveckling byggd av gedigen erfarenhet

Utveckling av experter för experter

HANZAs produktutveckling och konstruktion sköts via vår egen R&D-avdelning som har lång erfarenhet av att ta innovativa uppslag från idé till färdig produkt, för både nationella och internationella bolag. Kunder återfinns inom många olika marknadssegment såsom maskinteknik, dryckesindustri, rulltrappor- och hissteknik, medicinteknik, energiteknik samt gruv-och anläggningsteknik. Att utnyttja våra tjänster från ett tidigt stadie ger kundvärde genom kostnadsbesparingar samt en snabb och säker process från prototyp till marknad.

Flexibla, sektorsövergripande team

Varje företag har olika behov och strategier. Därför sätter vi ihop flexibla, sektorsövergripande team med ett integrerat tankesätt redan från början. Vi vet vad som krävs för att konstruera produkter från prototyp till fullskalig tillverkning . Vi strävar efter att era innovativa uppslag ska bli verklighet – från idéstadie, prototypframställning, produktutveckling och konstruktion, till rationell tillverkning och hantering av hela livscykeln.

Mångfacetterade kompetensområden

Vår kompetens inkluderar både hård- och mjukvara, EMC-testning i eget EMC-laboratorium och prestanda- och högtemperaturmätningar. Därtill kommer prototypframställning och konstruktion av både enskilda komponenter och komplexa automatiseringssystem samt implementering.

Våra expertområden inkluderar:
  • CAD-modellering i 3D – från skiss till fungerande industridesign
  • Maskindesign – kundanpassad produktutveckling för automatiserade system
  • Elektronisk produktion – CAD av kretskort via Mentor Graphics, testning
  • Prototypframställning – konstruktions- och validitetstestning
  • Design för tillverkning – produktionsklar konstruktion

Kostnadsbesparingar på upp till 40 %, betydligt mindre lager och snabbare time-to-market – läs vad våra kunder säger och se om du tycker att det verkar bra.