Back

Redeye intervjuar Erik Stenfors

Redeye intervjuar Erik Stenfors

Efter varje kvartalsrapport videointervjuas vår VD Erik Stenfors av analytiker Fredrik Nilsson på Redeye AB.

Lyssna på vad vår VD Erik Stenfors kommenterar bokslutskommunikén och svarar angående att HANZA höjer våra finansiella mål till en omsättning på 6,5 miljarder SEK år 2025.