Back

Redeye intervjuar Erik Stenfors

Redeye intervjuar Erik Stenfors

Efter varje delårsrapport videointervjuas vår VD Erik Stenfors av analytikern Fredrik Nilsson på Redeye AB.

Lyssna till vad vår VD Erik Stenfors kommenterar första kvartalet och vidare beskriver utsikterna för det nyligen förvärvade Orbit One. Intervjun tar även upp de signaler bolaget får om efterfrågan från kunddialoger och hur HANZAs finansiella mål förhåller sig till konjunkturläget.