Back

Redeye: Höjd prognos och riktkurs

Redeye: Höjd prognos och riktkurs

För innehållet i analytikerrapporten svarar uteslutande den analytiker som upprättat rapporten. Alla uppgifter angående bolagets finansiella utveckling är analytikernas egna antaganden och representerar inte bolagets eller dess lednings uppfattning om framtida finansiella utveckling.