Back
Development Projects

Energiutvinning för smarta sensorer

Energiutvinning för smarta sensorer

Vissa av våra kunder tillverkar maskiner och anläggningar som exporteras över hela världen och som är i kontinuerlig drift i flera år. För att undvika dyra avbrott i driftprocessen har vi utvecklat lösningar för kontinuerlig tillståndsövervakning i olika projekt. Samtidigt bör ett potentiellt fel på en slitdel förutsägas så exakt som möjligt innan den faktiskt är defekt (prediktivt underhåll). På så sätt kan reparations- och underhållstiderna planeras bättre och efterföljande kostnader minimeras. För detta måste maskinerna utrustas med olika sensorer. Många äldre anläggningar är dock inte förberedda på detta – vem trodde för två decennier sedan eller ännu tidigare att ett cementtransportsystem en dag skulle eftermonteras med sensorer för tillståndsövervakning?

För att undvika den dyra installationen av kablar eller det regelbundna bytet av batterier vid eftermontering av befintliga anläggningar, använder vi energiskördning för att leverera energi till intelligenta sensorer som är nätverkade via radio. Idén med energy harvesting är att hämta energi från omgivningen, till exempel via solceller, termoelektriskt eller piezoelektriskt. I regel är de energimängder som utvinns på detta sätt relativt små. Men om energibesparande och intelligenta sensorer används vid utvecklingen av motsvarande eftermonteringslösningar är mängden ofta tillräcklig.

De insamlade sensordata bearbetas sedan direkt på sensorn och vid överskridande av gränsvärden skickas de vidare via radio. Detta kan till exempel ske via Bluetooth eller WLAN till en surfplatta eller smartphone i närheten eller via LoRaWAN till en edge-gateway längre bort.