Back

Ökning av aktiekapital och antal aktier i HANZA

Ökning av aktiekapital och antal aktier i HANZA

Den 8 januari 2024 beslutade en extra bolagsstämma i HANZA AB att godkänna en av styrelsen beslutad riktad emission av 470 500 aktier. Emissionen registrerades av Bolagsverket den 16 januari 2024.