Back

Kommuniké från extra bolagsstämma den 8 januari 2024

Kommuniké från extra bolagsstämma den 8 januari 2024

HANZA AB, noterat på Nasdaq Stockholm, höll extra bolagsstämma idag den 8 januari 2024 varvid nedanstående beslut fattades.