Back

Kommentar från Carlsquare: HANZA, goda tillväxtsignaler

Mrkt BUZZ: HANZA, goda tillväxtsignaler

HANZA rapporterar att en, för året ny kund, en global utvecklare av digitala lösningar, kommer att fördubbla sitt ordervärde nästa år till cirka 60 miljoner kronor. HANZA anger flexibilitet i tillverkningen och förmågan att uppfylla höga säkerhetskrav som faktorer bakom orderökningen.