Back

Kallelse till extra bolagsstämma i HANZA AB

Kallelse till extra bolagsstämma i HANZA AB

Aktieägarna i HANZA AB (publ), org.nr 556748–8399 (”HANZA”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 8 januari 2024 kl. 17.00 på Torshamnsgatan 35, Kista.