Back

Kallelse till årsstämma i HANZA AB

Kallelse till årsstämma i HANZA AB (publ)

Aktieägarna i HANZA AB (publ), org.nr 556748–8399 (”HANZA” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2024 kl.17:00 på Torshamnsgatan 35 i Kista.