Extra bolagsstämmor 2015 - HANZA

Extra bolagsstämmor 2015

Extra bolagsstämma måndagen den 1 juni kl 18.oo. Lokal ändrad till HANZAs huvudkontor, Brovägen 5, Stocksund.

HANZA kallar till extra bolagsstämma för godkännande av riktad emission.

Kallelse till extra bolagsstämma i HANZA Holding AB (publ).

Förslag till stämmobeslut

Styrelsens redogörelse

Valberedningens förslag

Fullmaktsformulär för deltagande på stämma

Revisorns yttrande

Protokoll extrastämma 1 juni 2015

Extra bolagsstämma 30 juli 2015

Kallelse till extra bolagsstämma i HANZA Holding AB (publ)

Anmälan till extra bolagsstämma 30 juli 2015

Fullmaktsformulär för deltagande på stämma

Fullständiga beslutsförslag

Protokoll extrastämma

Extra bolagsstämma 23 oktober 2015

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär för deltagande på stämma

Protokoll extrastämma

This website uses cookies in order to offer you the most relevant information.