Extra bolagsstämmor 2015

Extra bolagsstämma måndagen den 1 juni kl 18.oo. Lokal ändrad till HANZAs huvudkontor, Brovägen 5, Stocksund.

HANZA kallar till extra bolagsstämma för godkännande av riktad emission.
Kallelse till extra bolagsstämma i HANZA Holding AB (publ).
Förslag till stämmobeslut
Styrelsens redogörelse
Valberedningens förslag
Fullmaktsformulär för deltagande på stämma
Revisorns yttrande
Protokoll extrastämma 1 juni 2015

Extra bolagsstämma 30 juli 2015

Kallelse till extra bolagsstämma i HANZA Holding AB (publ)
Anmälan till extra bolagsstämma 30 juli 2015
Fullmaktsformulär för deltagande på stämma
Fullständiga beslutsförslag
Protokoll extrastämma

Extra bolagsstämma 23 oktober 2015

Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär för deltagande på stämma
Protokoll extrastämma