Årstämma 2022 - HANZA

Årsstämma 2022

Protokoll från Årsstämma

Kommuniké från Årsstämma

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till bemyndigande för strategiska emissioner

Revisorns yttrande om ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till beslut om utdelning

Ersättningsrapport

Valberedningens förslag inför årsstämman

Fullmaktsformulär

Kallelse till årsstämma

HANZAs valberedning inför årsstämma utsedd

Valberedningens förslag till styrelse

This website uses cookies in order to offer you the most relevant information.