Årstämma 2021 - HANZA
Tillbaka

Årsstämma 2021

Protokoll från årsstämma
Bilagor protokoll
Kommuniké från årsstämma
VD Erik Stenfors och CFO Lars Åkerblom presenterar inför årsstämma 2021 (engelska)
HANZA ersättningsrapport 2020
Fullmaktsformulär, HANZA Holding AB (publ)
Formulär för poströstning
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande av strategiska emissioner
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Valberedningens förslag inför årsstämman
Styrelsens förslag till beslut om utdelning
Kallelse till årsstämma
Valberedningens förslag till styrelse
HANZAs valberedning inför årsstämma 2021 utsedd

This website uses cookies in order to offer you the most relevant information.