Årstämma 2021 - HANZA

Årsstämma 2021

Protokoll från årsstämma

Bilagor protokoll

Kommuniké från årsstämma

VD Erik Stenfors och CFO Lars Åkerblom presenterar inför årsstämma 2021 (engelska)

HANZA ersättningsrapport 2020

Fullmaktsformulär, HANZA Holding AB (publ)

Formulär för poströstning

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande av strategiska emissioner

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Valberedningens förslag inför årsstämman

Styrelsens förslag till beslut om utdelning

Kallelse till årsstämma

Valberedningens förslag till styrelse

HANZAs valberedning inför årsstämma 2021 utsedd

This website uses cookies in order to offer you the most relevant information.