Årstämma 2018 - HANZA

Årsstämma 2018

Kallelse till årsstämma HANZA Holding AB (publ)

Valberedningens sammansättning inför årsstämma

Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma

Valberedningen föreslår utökning av styrelsen till HANZAs årsstämma

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2019

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Bilaga A, föreslagen ny bolagsordning

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för strategiska emissioner

Fullmaktsformulär

Protokoll årsstämma

Kommuniké från årsstämman

This website uses cookies in order to offer you the most relevant information.