Årsstämma 2018

Kallelse till årsstämma HANZA Holding AB (publ)
Valberedningens sammansättning inför årsstämma
Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma
Valberedningen föreslår utökning av styrelsen till HANZAs årsstämma
Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2019
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Bilaga A, föreslagen ny bolagsordning
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för strategiska emissioner
Fullmaktsformulär
Protokoll årsstämma
Kommuniké från årsstämman