Back

HANZAs affärsmodell bekräftad i hållbarhetsstudie

HANZAs affärsmodell bekräftad i hållbarhetsstudie

HANZA har under 2021 analyserats i en hållbarhetsstudie från KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) där man har undersökt om svenska bolag kan gynnas av att flytta sin produktion från lågkostnadsländer hem till Sverige. Rapporten som nu publicerats bekräftar en mängd positiva effekter vid hemtagning av produktion.

 

”Detta är en viktig och intressant studie som kommer att öka medvetenheten om fördelar med så kallad backsourcing. Industribolag vill naturligtvis bidra till en bättre miljö, men samtidigt är tillverkningskostnaden en viktig parameter för bolagets möjlighet att utvecklas. Studien visar att det inte behöver vara ett motsatsförhållande”, säger Erik Stenfors, vd HANZA.