Back

HANZA utökar årlig tillverkningsvolym för Mitsubishi Logisnext Europe med över 100 MSEK

HANZA utökar årlig tillverkningsvolym för Mitsubishi Logisnext Europe med över 100 MSEK

HANZA har idag tecknat ett tillverkningsavtal med Mitsubishi Logisnext Europe (”MLE”), en ledande leverantör av logistiklösningar med egendesignade innovativa och högkvalitativa gaffeltruckar. Avtalet utökar det befintliga samarbetet mellan parterna väsentligt och adderar ett uppskattat ordervärde överstigande 100 MSEK per år.

HANZA tillverkar för närvarande ett antal moduler till MLE:s fabrik i Järvenpää, Finland. Parterna har nu kommit överens om en tillverkningslösning som innebär att samarbetet utökas till att omfatta ytterligare inköp, tillverkning och montering.