Back

HANZA slutför förvärvet av Orbit One

HANZA slutför förvärvet av Orbit One

HANZA AB har i dag den 4 januari slutfört förvärvet av Orbit One AB, en av Nordens ledande kontraktstillverkare av elektronik och elektromekanik med fabriker i Sverige och Polen.