Back

HANZA reviderar och utökar hållbarhetsmål

HANZA reviderar och utökar hållbarhetsmål

HANZAs styrelse har beslutat om en reviderad hållbarhetsstrategi med nya och utökade hållbarhetsmål. Målen är i linje med Parisavtalet och FN:s globala mål för hållbar utveckling och omfattar även socialt ansvar och bolagsstyrning.

Den reviderade hållbarhetsstrategin har arbetats fram tillsammans med bolagets övergripande strategi ”HANZA 2025”. Tillsammans med de finansiella målen ska hållbarhetsmålen säkerställa att HANZA når en långsiktig lönsam och hållbar tillväxt.